FINAŁOWA KONFERENCJA EWSDGE 11 lutego 2016 r. w Brukseli

PRZYWÓDZTWO ZRÓWNOWAŻONE PŁCIEM EUROPEJSKIE AKCJONARIUSZE TORUJĄ DROGĘ Podczas gdy stosunkowo wiele kobiet zajmuje stanowiska kierownicze pierwszej linii, w kadrze kierowniczej średniego szczebla reprezentacja kobiet dramatycznie spada. W organach decyzyjnych europejskich spółek giełdowych nadal dominują mężczyźni i tylko mężczyźni. Więc gdzie są wszystkie kobiety? Kierownictwo średniego szczebla to kluczowy punkt przecieku w rurociągu – wymaga to… Continue reading FINAŁOWA KONFERENCJA EWSDGE 11 lutego 2016 r. w Brukseli

PRZYWÓDZTWO ZRÓWNOWAŻONE PŁCIEM EUROPEJSKIE AKCJONARIUSZE TORUJĄ DROGĘ

11 lutego 2016, Bruksela Projekt Europejskie Akcjonariusze Domagają się Równości Płci (EWSDGE) dotyczy zrównoważonego przywództwa, równości płci i sprawiedliwości w zarządach korporacji. Gdzie są wszystkie kobiety? Niepokojący jest niski odsetek kobiet na stanowiskach decyzyjnych w Europie. W organach decyzyjnych europejskich spółek giełdowych nadal dominują mężczyźni i tylko mężczyźni. W średnim kierownictwie reprezentacja kobiet jest bardzo… Continue reading PRZYWÓDZTWO ZRÓWNOWAŻONE PŁCIEM EUROPEJSKIE AKCJONARIUSZE TORUJĄ DROGĘ